sortiment

Transféry

Kedy a prečo sa rozhodnúť pre transférovú tlač


  • keď je nutné aplikovať tie isté motívy na rôzne druhy podkladov
  • keď je nutné realizovať tú istú grafiku efektívne v rôznych časoch pri rôznych množstvách
  • výhodnejšia aplikácia už pri hotových výrobkoch
  • pri transféroch môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu motívu ako pri priamej tlači
  • keď sú nevhodné podmienky pre priamu tlač z dôvodu nerovnosti materiálu
  • pri väčšom množstve farieb v tlačenom motíve – transfér je rýchlejší a lacnejší

Typy transférov

Grafický transfér – použitá farba: Vinylflat, Texiplast

Plastizolový transfér – použitá farba: Texiplast 5000, Texiplast 7000

Texylon transfér – použitá farba: Texylon

Vysoko odolný transfér – použitá farba: Texilac Lucido

Elastický transfér – použitá farba: Texilac PO-E